iPhone各机型屏幕尺寸,12主推功能拒绝老机型

iPhone各机型屏幕尺寸,12主推功能拒绝老机型。原题目:HUAWEI 6再见,iOS 12主推功用拒绝老机型

1、宏定义

设备 系统 逻辑分辨率 设备分辨率 尺寸 倍数
iPhone2GS iOS1 320*480 320*480 3.5英寸 1x
iPhone3G iOS2 320*480 320*480 3.5英寸 1x
iPhone3GS iOS3 320*480 320*480 3.5英寸 1x
iPhone4 iOS4 320*480 640*960 3.5英寸 2x
iPhone4S iOS5 320*480 640*960 3.5英寸 2x
iPhone5 iOS6 320*568 640*1136 4.0英寸 2x
iPhone5S iOS7 320*568 640*1136 4.0英寸 2x
iPhone5C iOS7 320*568 640*1136 4.0英寸 2x
iPhone6 iOS8 375*667 750*1334 4.7英寸 2x
iPhone6Plus iOS8 414*736 1242*2208 5.5英寸 3x
iPhone6S iOS9 375*667 750*1334 4.7英寸 2x
iPhone6SPlus iOS9 414*736 1242*2208 5.5英寸 3x
iPhoneSE iOS9 320*568 640*1136 4.0英寸 2x
iPhone7 iOS10 375*667 750*1334 4.7英寸 2x
iPhone7Plus iOS10 414*736 1242*2208 5.5英寸 3x
设备iPhone 宽(Width) 高(Height) 对角线(Diagonal) 逻辑分辨率(point) Scale Factor 设备分辨率(pixel) PPI
3GS 2.4 inches (62.1mm) 4.5 inches (115.5mm) 3.5-inch 320×480 @1x 320×480 163
4(s) 2.31 inches (58.6mm) 4.5 inches (115.5mm) 3.5-inch 320×480 @2x 640×960 326
5c 2.33 inches (59.2mm) 4.9 inches (124.4mm) 4-inch 320×568 @2x 640×1136 326
5(s) 2.31 inches (58.6mm) 4.87 inches (123.8mm) 4-inch 320×568 @2x 640×1136 326
6(7) 2.64 inches (67.0mm) 5.44 inches (138.1mm) 4.7-inch 375×667 @2x 750×1334 326
6(7)+ 3.06 inches (77.8mm) 6.22 inches (158.1mm) 5.5-inch 414×736 @3x (1242×2208->)1080×1920 401

苹果全新的中兴明日黎明先生就会与我们照面,与此同时iOS
12业内版也将会同时揭发,但有个新闻可能对有的老型号机器的用户不太协调,那就是iOS
12中主推的Siri Shortcuts功效,对于酷派 6及以下机器不匡助。

//--其中x,y是设备分辨率。
#define iPhone(x,y)        ([UIScreen instancesRespondToSelector:@selector(currentMode)] ? CGSizeEqualToSize(CGSizeMake(x, y), [[UIScreen mainScreen] currentMode].size) : NO)

信任大家都对iOS
11中的很多BUG忍受够了,所以,在二零一九年8月份举办的WWDC上边,苹果称全新宣布的iOS
12系统将会对于设备举办更好的优化,并且让手机更通畅,尤其针对于型号相比老的手机。

2、调用

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图